Algemene Informatie en Lidmaatschap

Algemene voorwaarden en lidmaatschap:

 

Begrippen

-          “Harmonie” = Harmonie Sint Pieter 1890

-          “ALV” = Algemene Ledenvergadering

-          “OJ orkest” = gemengde groep van startende leden, als voorbereiding op het grote orkest

-          “De Soos” = Buurtcentrum Sint Pieter, Pastoor Kribsweg 14a, Maastricht

 

Lidmaatschap

-          door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier wordt u lid van Harmonie Sint Pieter 1890 (formulier kunt u opvragen bij algemeen emailadres)

-          opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de secretaris

-          lidmaatschap loopt voor een vol jaar en loopt gelijk met een kalenderjaar

 

Contributie

-          de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de ALV voorafgaand aan een nieuw jaar

-          voor 2017 is de contributie vastgesteld op 80 euro per jaar

-          bij tussentijds opzegging van het lidmaatschap wordt geen restitutie verleend

 

Lessen

-          lessen kunnen worden gevolgd bij Muziekschool Kumulus (via de HaFa regeling) of direct bij een docent/dirigent van de Harmonie zelf

-          de kosten van alle lessen worden door de Harmonie in rekening gebracht bij de leerling, hiervoor krijgt u jaarlijks een rekening van de penningmeester, met de mogelijkheid in termijnen te betalen (deze kosten gaan per schooljaar)

-          HaFa (harmonie/fanfare) Tarieven zijn per seizoen en kunnen geraadpleegd worden op de website van Kumulus : https://www.kumulus.nl

(De tarieven staan vermeld onder Cursusgelden HAFA)

-          eventueel benodigd lesmateriaal (lessenaar, boeken) wordt door de cursist zelf betaald, bestellingen voor groepen kunnen eventueel gezamenlijk geplaatst worden

-          eventuele afzeggingen minstens 24 uur van tevoren bij de docent zelf melden (zie verderop bij orkestgroepen); in overleg met de docent kan vervolgens een inhaal les worden vastgelegd

-          tijdens schoolvakanties worden geen lessen gegeven

 

Instrument

-          voor alle instrumenten geldt dat zij eigendom zijn van de Harmonie (tenzij gebruik wordt gemaakt van een eigen instrument)

-          indien u het instrument van de Harmonie in bruikleen heeft gekregen is hiervoor een speciaal formulier ondertekend met daarin type instrument en het serienummer

-          de leerling/lid is verplicht het instrument regelmatig te onderhouden (reinigen, klein regelmatig onderhoud). De betreffende docent zal de leerling instrueren over dit onderhoud

-          schade ontstaan door niet zorgvuldig omgaan met het instrument of per ongeluk, zijn voor rekening van de leerling/lid, die voor vergoeding van de schade mogelijk aanspraak kan maken op de eigen WA-verzekering. (Wij adviseren u dit te controleren bij uw WA-verzekering)

-          noodzakelijk groot onderhoud is ter beoordeling van een bestuurslid en is voor rekening van de Harmonie

-          schade en kosten van onderhoud m.b.t. een eigen instrument zijn voor rekening van de leerling en worden niet door de Harmonie vergoed

 

Kleding

-          indien u kleding van de Harmonie heeft ontvangen, is daarvoor een apart formulier ingevuld en ondertekend met daarop een omschrijving van de exacte kledingstukken

-          de leden worden gevraagd zorgvuldig met deze kleding om te gaan en zelf zorg te dragen voor het wassen en schoonhouden

-          eventuele schade melden aan een bestuurslid alvorens te repareren

 

Orkestgroepen

-          binnen de Harmonie bestaan een aantal orkestgroepen: beginners-orkest, opstart/jeugd-orkest, harmonie-orkest en de drumband

-          de drumbandinstructeur en dirigent bepalen de rol en plaats van elk spelend lid

-          het beginners-orkest repeteert elke vrijdagavond van 18:00 – 18:45 uur in de Soos

-          het opstart/jeugd- orkest repeteert elke vrijdagavond van 18:45 – 19:30 in de Soos

-          het harmonie-orkest repeteert elke vrijdagavond van 19:30 – 21:30 in de Soos

-          de drumband repeteert op donderdagavond van 20:30-22:00 uur in de Soos

-          afmelden voor repetities, minimaal 24 uur van tevoren, per email naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

Contactgegevens:

 Algemeen postadres en adres van repetitieruimte (Buurtcentrum Sint Pieter (SOOS)=

 

Harmonie Sint Pieter 1890

Pastoor Kribsweg 14a, 6212 BT Maastricht

IBAN nr.: NL04 SNSB 0866 8009 13

 

Algemeen emailadres = This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website = http://www.stpieter.nl