Geschiedenis

De geschiedenis van de Harmonie gaat terug tot 1890 in welk jaar ze als "Vereniging Fanfare Sint Pieter " werd opgericht en 31 leden telde. Na een bewogen periode, waarbij tweespalt leidde tot een splitsing in twee korpsen en het muzikaal gezien niet goed ging, begint de verbroedering tot één korps in 1969 een gestage groei. De "wederopstanding" wordt muzikaal bevestigd: een promotie van de tweede klasse naar de eerste klasse, inclusief de wimpel van het landskampioenschap. Aan de vooravond van het 100-jarig bestaan wordt de muzikale opmars voortgezet met de promotie naar de klasse Uitmuntendheid, gevolgd door promotie naar de Ere-afdeling in 1992. Dit alles kwam tot stand onder de leiding van dirigent  Pierre Wilhelmus.

In 1996 werd Michel Bergenhuizen dirigent en onder zijn leiding behaalde de Harmonie in 2003 een klinkende eerste prijs in de ere-afdeling. Jos Kuipers nam in 2007 het stokje van Michel Bergenhuizen over. Met veel élan en enthousiasme is Jos Kuipers begonnen aan het opbouwen van orkest en opleidingen, die door de tijdsgeest toch wel in een minder florisante positie waren gekomen. De drumband, opgericht in 1949, promoveerde in 1995 naar de eerste klasse onder leiding van Nico Albertz. In 2007 heeft Marc Vrijens het instructeursschap overgenomen van Michel Mordant, die in een korte interim periode, Nico Albertz had opgevolgd. Na een noodlottig ongeval van Marc eind 2010 heeft de drumband sinds begin 2012 in Tim Aerdts een waardige opvolger gevonden.

Begin 2011 is de Harmonie onder een nieuw bestuur met veel enthousiasme een nieuwe weg ingeslagen waarbij samen muziek maken, met jong en oud, in- en voor de buurt Sint Pieter, centraal staat. In een tijdsbestek van een half jaar is het Harmonie orkest ondertussen uitgebreid naar ruim 40 spelende leden en het totaal ledenbestand ligt rond de 80. Sinds november 2013 repeteert de Harmonie in een opgefrist buurtcentrum waarbij het volledige interieur en sanitair vernieuwd werd. Vanaf 1 maart 2016 heeft Tim Aerdts het stokje overgenomen van Jos Kuipers en begeleidt hij niet alleen de drumband maar ook het harmonie orkest.

De Harmonie Sint Pieter 1890 wordt ondersteund door vrijwilligers, begunstigers, supporters en vooral het Uniformen en Instrumenten Comité Harmonie Sint Pieter.

In het najaar van 2015 bestond Harmonie Sint Pieter 1890 exact 125 jaar.